Oblicza Obławy. Instytut Pileckiego rozpoczyna działalność w Augustowie! - Instytut Pileckiego