Warsztaty edukacyjne „Dylematy Powojnia” - Instytut Pileckiego