“A źródło wciąż bije…” A historical tale by Jacek Kaczmarski | CONCERT - Instytut Pileckiego